biuro@trans-mar.com.pl
0 604 126 412 12 284 10 20

Stabilizacja Gruntu

Jest to proces polegający na uzyskaniu przy optymalnej wilgotności jednorodnej mieszanki związanej hydraulicznie składającej się kruszywa, bądź gruntu rodzimego oraz odpowiednio dobranego spoiwa hydraulicznego. Właściwy dobór spoiwa pozwala uzyskać żądane parametry wytrzymałościowe (1,5 – 5 MPa) i projektowaną nośność podbudowy pomocniczej, zasadniczej bądź ulepszonego podłoża. Uzyskana w procesie stabilizacji gruntu scalona warstwa konstrukcyjna jest wodo i mrozoodporna, a co ważne – nie podlega odkształceniom (koleinowaniu).

STABILIZACJA METODĄ MIESZANIA NA MIEJSCU (IN SITU)

Jest to proces technologiczny polegający na dozowaniu odpowiednio dobranego spoiwa, według przygotowanej receptury laboratoryjnej, na uprzednio zniwelowanym do wymaganych rzędnych podłożu. Kolejnym etapem jest przejazd recyklera, którego bęben miesza rozłożone spoiwo wraz z podłożem na zadaną głębokość (zwykle 15 – 45 cm). Po przemieszaniu gruntu ze spoiwem uzyskujemy mieszankę, która w następnej fazie prac podlega wałowaniu (zagęszczaniu) i profilowaniu pod zadane cechy geometryczne. Ostatnim etapem prac jest pielęgnacja ustabilizowanej warstwy, poprzez polewanie wodą.

ZALETY

  • duża wydajność i krótki czas realizacji,
  • korzystny efekt ekonomiczny,
  • walory ekologiczne,
  • wysoka jakość i wieloletnia trwałość produktu.

ZASTOSOWANIE

  • wzmacnianie i ulepszanie podłoży drogowych,
  • budowa dróg leśnych i dojazdowych,
  • budowa ścieżek rowerowych,
  • wzmacnianie podtorzy kolejowych,
  • budowa nasypów i wałów powodziowych,
  • wzmacnianie i ulepszania gruntu pod płyty lotniska, posadzki hal, parkingi.