biuro@trans-mar.com.pl
0 604 126 412 12 284 10 20

Realizacje

 • Budowa parkingu wraz z wjazdami, placami manewrowymi oraz kanalizacją deszczową  na terenie firmy COMARCH Kraków Czyżyny
 • Autostrada A4 – węzeł Szarów budowa MOP Stanisławice oraz MOP Kłaj
 • Autostrada A4 – węzeł Wierzchosławice
 • Budowa ulicy Budzisz w Dębicy wraz z infrastrukturą techniczną
 • Wykonanie drogi łączącej ul. A. Krajowej i ul. Stańczyka
 • Wykonanie zjazdu publicznego wraz z pasem wyłączenia i włączenia  na ul. Armii Krajowej
 • Przebudowa ul.Radzikowskiego w Krakowie
 • Budowa chodnika z kanalizacja opadową przy drodze wojewódzkiej nr 967 w  m. Marszowice
 • Wykonanie „Modernizacji przestrzeni publicznej w m. Targowisko , Kłaj  Grodkowice
 • Budowa parkingu i placu manewrowego z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową dla firmy TSN Sp. z o.o. w m. Targowisko
 • Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 18194,18195 oraz gminnej  w m. Kłaj wraz z kanalizacją
 • Budowa parkingu wraz z wjazdami, placami manewrowymi oraz kanalizacją deszczową  na terenie firmy „Liberta” w Krakowie przy ul. Zawiłej
 • Budowa drogi wraz z wjazdami i kanalizacją deszczową w m. Kłaj
 • Budowa parkingu z kostki brukowej wraz z kanalizacja deszczowa i sanitarna  dla firmy „Alpha” w Dobczycach.
 • Budowa parkingu położonego w Wieliczce przy ul. Dembowskiego  dla firmy Budostal-8
 • Budowa chodnika wraz z kanalizacją opadową  wzdłuż dr. Wojewódzkiej nr 965 Zielona- Limanowa w m. Proszówki
 • Remont chodnika przy ul. Proszowskiej w Bochni
 • Budowa drogi gminnej ul.Energetyków w Skawinie
 • Budowa ul. Nowoprzemysłowej w Skawinie – Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej
 • Budowa parkingu wraz z infrastruktura firmy Valeo Autosystemy
 • Przebudowa dróg powiatowych nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice
 • Budowa Centrum Dystrybucyjnego JMP w Modlnicy
 • Budowa Centrum Mas Bitumicznych w Skawinie
 • Przebudowa dr.powiatowej nr 2006 K Szarów – Kłaj – Proszówki.
 • Usługi budowlane pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Podłęże-Bochnia w km 16,000-39,000